5 Verzekeringen die je als zelfstandig verpleegkundige best neemt

verzekeringen freelance zelfstandig verpleegkundige

Je hebt onlangs de stap gezet naar zelfstandig verpleegkundige. Of misschien ben je al eventjes zelfstandig aan het werk, maar weet je nog niet goed welke verzekeringen je best neemt. En zijn er überhaupt wel verzekeringen die verplicht zijn als ondernemer? Misschien niet de interessantste materie, maar daarom niet onbelangrijk. Wij overlopen welke verzekeringen er bestaan en waarvoor ze dienen.

Overzicht:

  1. Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering
  2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  3. Verzekering gewaarborgd inkomen
  4. Hospitalisatieverzekering
  5. Pensioensverzekering

1. Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering staat in voor de schade die je mogelijks berokkent aan derden tijdens de uitoefening van je beroep. Stel: je bent aan het werk en stoot op de kamer per ongeluk een glas water om op het gsm-toestel van een patiënt. In dergelijke gevallen kan je dus je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering aanspreken die, meestal mits een franchise, de schade zal vergoeden. Deze schade kan je vrij ruim interpreteren en dekt zowel materiële als lichamelijke schade.

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering zit nagenoeg steeds verworven in dezelfde polis met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is soms moeilijk het verschil tussen een Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te onderscheiden. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt onopzettelijke schade door een contractuele of beroepsfout. 

Bijvoorbeeld: je dient verkeerde medicatie toe aan een patiënt, waardoor deze gehospitaliseerd dient te worden. Dit gaat om een specifieke beroepshandeling en valt dus niet binnen je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Moest je door omstandigheden bepaalde contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen waardoor een opdrachtgever aanzienlijk financiële schade lijdt, kan je ook hier deze verzekering aanspreken. 

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht maar sterk aangeraden.

3. Verzekering Gewaarborgd Inkomen

De naam doet het al vermoeden: deze verzekering verzekert je tegen inkomstenverlies. Dit geldt voor zo goed als elke onvoorzienbare omstandigheid zoals ziekte of een ongeval. Met deze verzekering geniet je dezelfde bescherming als een loontrekkende zodat je maandelijks een vervangingsinkomen hebt.

Deze verzekering is niet verplicht en is in sommige gevallen minder interessant, bijvoorbeeld als je slechts freelancer bent in bijberoep. In geval van ziekte zal je als werknemer het ziekenfonds kunnen aanspreken voor een vervangingsinkomen (hetzij, deels in verhouding met je verminderde jobtime). Moest je full-time freelance aan het werk zijn, raden we je aan toch een Verzekering Gewaarborgd Inkomen af te sluiten.

4. Hospitalisatieverzekering

Deze verzekering wordt soms over het hoofd gezien wanneer mensen de overstap van werknemer naar zelfstandige maken. Veel werkgevers bieden immers in hun pakket extralegale voordelen een hospitalisatieverzekering aan, die je verliest eenmaal je zelfstandig begint. Zowel ziekenfondsen als verzekeringsmaatschappijen hebben een uitgebreid gamma aan verschillende hospitalisatieverzekeringen.  

Deze verzekering is eveneens niet verplicht, maar een hospitalisatieverzekering wordt ook hier aangeraden, zeker als je full-time als freelancer aan de slag bent. In bijberoep is het ook belangrijk na te gaan in welke mate je bij je werkgever verzekerd bent.

5. Pensioensverzekering

De term VAPZ zal je als zelfstandige al zeker horen vallen hebben. Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen spaar je extra bovenop het wettelijk pensioen, wat nog eens fiscaal voordelig is. Daarbovenop biedt het extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid of ernstige ziekte. Bij overlijden voor de pensioenleeftijd, wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd aan de erfgenamen. In die zin is het dus ook een levensverzekering.

Sommige aanbieders geven binnen hun pakket nog extra voordelen zoals geboortepremies. Bovenop de VAPZ kan je ook nog steeds deelnemen aan pensioensparen zoals iedereen.

Andere verzekeringen?

Het aanbod aan verzekeringen is bijna eindeloos, maar de bovenvermelde zijn de meest belangrijke. Afhankelijk van je situatie kunnen andere verzekeringen relevant en zelfs verplicht zijn (bv: de arbeidsongevallenverzekering als je met werknemers werkt).

Je ziekenfonds heeft ook zelf standaard enkele verzekeringen waar je als zelfstandige automatisch recht op hebt, zoals de "Klein Risico"-verzekering. Hierbij ben je verzekerd voor consultaties bij de huisarts, kinesitherapie, kleine heelkundige ingrepen,...

Als zelfstandig verpleegkundige heb je dus wettelijk geen verplichtingen om één van deze verzekeringen te nemen, alhoewel dit in de meeste gevallen wel aan te raden is.

Hoeveel kosten deze verzekeringen?

Het is zeer moeilijk om juiste prijzen weer te geven voor deze verzekeringen. De voorwaarden en dekkingen in het grote aanbod van dergelijke verzekeringen zorgt ervoor dat je appels met peren moet vergelijken. Je hebt als verzekeringsnemer dan ook de keuze tot welk bedrag je wenst te verzekeren, de grootte van de eventuele vrijstelling,...

Wat wij echter ten stelligste aanraden is om een voldoende hoog verzekerd bedrag te hebben binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Medisch materiaal kost al snel enkele duizenden euro's en gezien je als verpleegkundige dagelijks met dergelijk materiaal werkt, is het niet onoverkomelijk dat je deze beschadigd. Controleer ook of het verzekerd bedrag per schadegeval is en niet per verzekeringsperiode


steyaert verzekeringen Wij werden voor het opstellen van dit artikel geadviseerd door Steyaert Verzekeringen uit Ieper.

Met dit artikel willen we je als (toekomstig) freelance verpleegkundige attent maken om gepaste verzekeringen te nemen die aansluiten op je persoonlijke situatie. Deze informatie is algemeen en niet limitatief. Neem steeds zelf persoonlijk contact op met uw verzekeringsmakelaar, mutualiteit of sociaal secretariaat om advies op maat te krijgen.