Hoe kan je je bijscholen als zelfstandig zorgprofessional?

bijscholingen als zelfstandig verpleegkundige

Het is altijd raadzaam om je bij te scholen als zelfstandig verpleegkundige. Niet alleen kan je kennis over de jaren heen verloren gaan, de wetenschap staat ook niet stil, waardoor er altijd nieuwe informatie vergaard kan worden over recente bevindingen of innovatieve technieken. Of misschien wens je je kennis uit te breiden in gebieden als psychologie, orthopedagogie of management?

Wettelijke bepalingen

Bijscholing als verpleegkundige met beroepstitel is wettelijk verplicht. De overheid stelt dat men 60 uur per 4 kalenderjaren bijschoolt. Meer info over de verplichte permanente vorming voor verpleegkundigen vind je hier. Als "gewone" verpleegkundige is dit nog niet wettelijk vastgelegd, maar er zijn wel al verschillende wetsvoorstellen gedaan om dit op te nemen.

Opleidingen voor zorgprofessionals

Er zijn heel wat vormingscentra, scholen en belangenorganisaties of vzw’s die opleidingen aanbieden.

Zo heeft vormingscentrum HIVSET een breed aanbod actuele navormingen, projecten en begeleidingen gericht op de gezondheids- en welzijnssector voor zeer diverse doelgroepen (ouderenzorg, palliatieve zorgen, geestelijke gezondheidszorg,…). Verder is er ook ZoWe vormingscentrum die rond gelijkaardige thema’s en doelgroepen workshops, voordrachten en opleidingen geeft voor gezondheids- en welzijnswerkers.

Ook Hogeschool Vives biedt een brede waaier vormingen aan overheen verschillende domeinen en thema’s die zowel direct (oncologie, cardiologie, pediatrie,…) als indirect (beweging & sport, geestelijke gezondheid, management & communicatie,…) een link hebben met de zorgsector en actuele thema’s rond gezondheid en welzijn behandelen. Zorgconnect biedt tevens diverse e-learnings, webinars en opleidingen aan voor zorgverleners.

Tenslotte kan je ook terecht bij CVO Mira en Syntra waar je kan kiezen tussen voltijdse dagopleidingen, duaal leren en vakspecifieke opleidingen (enkele dagen in de week, overdag of ‘s avonds) om een bijkomend diploma of certificaat te behalen.

Financiële en praktische ondersteuning

Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen voorziet de overheid verschillende tegemoetkomingen en ingebouwde structuren voor wie zich wenst bij te scholen als zorg- of verpleegkundige.

Werknemers

 1. Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
  • Verpleegkundigen in Vlaanderen kunnen gebruikmaken van het Vlaams Opleidingsverlof (voorheen bekend als Educatief Verlof). Dit stelt werknemers in staat om met behoud van loon opleidingen te volgen die erkend zijn als beroepsopleidingen. De werkgever betaalt het loon door tijdens de opleidingsuren.
 2. Opleidingscheques
  • In Vlaanderen kunnen werknemers opleidingscheques aanvragen om een deel van de kosten van hun opleiding te dekken. Deze cheques worden uitgegeven door de Vlaamse overheid.
 3. Werkgevers
  • Veel zorginstellingen bieden opleidingen én financiële ondersteuning voor bijscholing aan hun verpleegkundig personeel. Dit kan in de vorm van studiebeurzen, vergoeding van collegegeld of zelfs betaalde studieverlofuren zijn.

Zelfstandigen

 1. KMO-portefeuille
  • Voor zelfstandig verpleegkundigen en kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's) in Vlaanderen is er de KMO-portefeuille. Dit is een subsidiemaatregel waarmee je een deel van de kosten voor opleiding en advies kunt recupereren.
 2. Thuisverpleegkundigen
  • Thuisverpleegkundigen kunnen jaarlijks een vergoeding van 175 euro ontvangen als ze reeds een tegemoetkoming krijgen voor het gebruik van technologie en het elektronisch beheren van patiëntendossiers. Om in aanmerking te komen moet de bijscholing wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zoals je ziet is er een ruim aanbod aan bijscholingen en zijn er heel wat mogelijkheden om werk en studie te combineren. Neem bij interesse dus zeker een kijkje op de website van de overheid of vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever.