De freelancer als accelerator voor meer verpleegkundig zeggenschap

verpleegkundig zeggenschap

In het zorgbeleid is er steeds meer aandacht voor verpleegkundig zeggenschap. In een interview met Nursing Vlaanderen pleit Prof. dr Erik Franck van de Universiteit Antwerpen ervoor om af te stappen van de typische hiërarchische structuren. Verpleegkundigen moeten door verpleegkundig zeggenschap meer invloed kunnen uitoefenen op de organisatie van hun werk, de werkomgeving zelf en de kwaliteit van de zorg.

De voordelen van verpleegkundig zeggenschap

Dit brengt diverse voordelen met zich mee. Door verpleegkundig zeggenschap wordt de individuele bijdrage van de verpleegkundige duidelijker zichtbaar, wordt er meer gereflecteerd en worden ze aangezet om actiever na te denken over oplossingen bij uitdagingen in de werking. Zo ontstaat er ook een beter besef van de eigen waarde als zorgverlener en fungeren ze uiteindelijk ook als rolmodel voor collega’s en studenten.

Om dit te bekomen binnen een team of zorgorganisatie heb je uiteraard een cultuur nodig die dit verpleegkundig zeggenschap mogelijk maakt. Veel verpleegkundigen werken in grote en traditionele zorginstellingen met een top-down aansturing waar inspraak niet altijd een evidentie is.

De bestaande hiërarchische structuren aanpassen om verpleegkundig zeggenschap mogelijk maken is één ding. Maar vooral op attitudevlak bij de verpleegkundigen op de werkvloer zullen er dus nog een aantal hordes moeten genomen worden.

De freelancer als accelerator

Freelancers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De combinatie van hun specifieke competenties en ondernemende ingesteldheid kan voor een nieuwe dynamiek zorgen op de werkvloer. Als vlinder tussen zorgorganisaties krijgen ze veel inzichten en kennis over hoe afdelingen, zorggroepen en verpleegkundige taken georganiseerd kunnen worden. Ze kunnen met een frisse blik naar de organisatie kijken.

Ze kunnen helpen om de attitude bij een vaste equipe te kneden zodat ook zij oude gewoontes op de werkvloer in vraag durven te stellen, out-of-the-box beginnen te denken en een meer onderzoekende houding aannemen.

Hoe wij bijdragen tot verpleegkundig zeggenschap

Met bijna 3000 geregistreerde verpleegkundigen geven we zorginstellingen een laagdrempelige manier om te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerkingen met zelfstandig verpleegkundigen.

Hierbij werken we hard om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren op het platform van CareSquare waar er plaats is voor open en respectvolle feedback in beide richtingen. Zo hopen we beide partijen nieuwe inzichten te geven waarmee ze aan de slag kunnen om te blijven groeien, of dit nu als zorgverlener of zorgorganisatie is.