Hoe houd je als freelance verpleegkundige netto evenveel over als een werknemer?

vergelijk het loon van een freelancer met dat van een werknemer

In de snel evoluerende wereld van freelance verpleeg- en zorgkunde, is het bepalen van het juiste uurtarief vaak een uitdagende taak. Bij CareSquare begrijpen we dat deze beslissing invloed heeft op zowel de freelancers als de zorginstellingen. Daarom willen we in deze blog een diepgaande vergelijking maken tussen het bruto uurloon als werknemer en als zelfstandige. Hoeveel moet je als freelance verpleegkundige vragen om op het einde van rit evenveel over te houden én dezelfde sociale bescherming te genieten als een werknemer.

Uurtarief: Werknemer vs Zelfstandige

Bij het overwegen om te starten als zelfstandige is het cruciaal om te begrijpen dat het bruto uurtarief niet direct te vergelijken is met het nettoloon van een werknemer. Zelfstandigen hebben immers extra verantwoordelijkheden en kosten. Hier zijn enkele factoren om rekening mee te houden bij het bepalen van een passend uurtarief:

  1. Belastingen en sociale bijdragen: Je moet jouw inkomstenbelastingen en sociale bijdragen zelf regelen. Houd rekening met de belastingtarieven en sociale bijdragen die van toepassing zijn op jouw inkomsten.
  2. Administratieve kosten: Kosten voor administratie en boekhouding moeten worden meegenomen in het uurtarief.
  3. Ziekte- en vakantiedagen: In tegenstelling tot werknemers krijgen zelfstandigen geen doorbetaalde vakantiedagen en ziektedagen. Je krijgt pas na 8 dagen ziekte een uitkering. Met deze zaken hou je dus best ook rekening in je uurtarief.
  4. Verzekeringen: Werknemers worden vaak goed beschermd door hun werkgevers met bv. een hospitalisatieverzekering en gewaarborgd inkomen. Deze zaken moet je zelf voorzien en zijn dus ook een meerkost die je best covered in je uurtarief.
  5. Pensioen: Je hebt slechts recht op een basispensioen gezien je minder sociale bijdragen betaald hebt tijdens je loopbaan. Daarom kijk je best om bij te sparen voor je pensioen, bijvoorbeeld via het fiscaal voordelig Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Een vergelijkende berekening

Laten we een voorbeeld bekijken om een idee te krijgen van hoe dit in de praktijk werkt. In de zorg wordt je loon bepaald aan de hand van IFIC-barema’s. Deze houden rekening met je inhoudelijke taken en anciënniteit. In ons voorbeeld gaan we uit van een verpleegkundige in de IFIC 14b-schaal (vaak gelinkt aan de basis- of HBO5-verpleegkundige) en 10+ jaar anciënniteit.

Hier zijn de stappen om een vergelijkbaar nettoloon als zelfstandige te berekenen:

  Uurtarief
We starten met het bruto uurtarief van een voltijdse werknemer. € 22,70
Deze heeft recht op een eindejaarspremie, 20 vakantiedagen en dubbel vakantiegeld, dus verrekenen we dit ook in ons uurtarief (+26,4%). € 28,72
We willen dezelfde sociale bescherming, dus nemen we een verzekering gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering en VAPZ (+ 10,3%) € 31,67*
De kans op ziekte moet ook steeds in rekening gebracht worden. We gaan er hier van uit dat je gemiddeld 10 dagen per jaar ziek bent (+ 3,8%) € 32,88
Tenslotte verreken we ook extra voordelen zoals woon-werkvergoedingen en maaltijdcheques die werknemers genieten. (+ 9,5%). € 36,01**

€36,01 is bij benadering het bruto uurtarief die je als freelancer moet vragen om netto evenveel te verdienen als een werknemer én dezelfde sociale bescherming te genieten. Dit ligt reeds 58,6% hoger dan het bruto-uurloon van een werknemer.

En dan zijn er nog enkele zaken waar je best rekening mee houdt als je je tarief bepaalt:

  • Boekhoudkosten: Een goeie boekhouder betaalt zichzelf terug maar brengt uiteraard een kost met zich mee.
  • Je moet je administratie uitbesteden of zelf doen.
  • Je moet tijd investeren om opdrachten te vinden die misschien niet altijd voldoen aan je voorkeuren.
  • Je moet jezelf soms zeer flexibel opstellen.

In welke mate dat je deze factoren in rekening brengt, kies je uiteindelijk volledig zelf.

Wil je dus een eenvoudige methode om zeker te zijn dat je als freelancer minstens evenveel verdient als een werknemer? Neem dan het bruto uurloon van een werknemer en vermeerder dit met 60% à 70%. (Voor zorgkundigen kan dit zelfs tot 75%)

Conclusie

Het bepalen van het juiste uurtarief als zelfstandige vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren. Bij CareSquare moedigen we onze freelancers aan om deze aspecten in overweging te nemen bij het bepalen van hun tarieven. Door een eerlijke vergelijking te maken tussen de verdienste als werknemer en als zelfstandige, kunnen we streven naar een evenwichtig en rechtvaardig tariefsysteem dat zowel de freelancers als de zorginstellingen ten goede komt.

* De totale kost van de verzekering gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering en pensioenopbouw werd geraamd op €5.350 op jaarbasis.

** Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag en een woon-werkvergoeding van €0,43 per km (40km heen en terug)