Facturatie & Betalingen

De facturatie bij CareSquare verloopt in wekelijkse cyclussen op basis van gevalideerde prestaties, vermenigvuldigd met het tarief die vastgelegd werd in de opdracht. 
Lees meer over gevalideerde prestaties en het prestatielogboek

Het tarief wordt tevens vermeerderd met volgende toeslagen:

  • Tussen 19:00u – 20:00u: +20%
  • Vanaf 20:00u tot einde van dezelfde Opdracht: +35%
  • Gesplitste diensten (>4 uur) (binnen eenzelfde opdracht): +50%
  • Op zaterdag: +26%
  • Op zondag of nationale feestdag: +56%

Toeslagen zijn niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag wordt toegepast.

Je facturatiegegevens kan je steeds wijzigen onder Accounts - Facturatiegegevens. Wanneer je je gegevens wijzigt heeft dit enkel effect op toekomstige facturen. Controleer dus zeker regelmatig of je gegevens nog actueel zijn.

Freelancers

CareSquare hanteert een systeem van self-billing waarbij CareSquare als klant de factuur opmaakt in naam en voor rekening van de freelancer.

Per week zal er een factuur aangemaakt worden op basis van je gevalideerde prestaties. 30 dagen na de factuurdatum wordt de betaling van je factuur uitgevoerd.

Er kunnen servicekosten in rekening gebracht worden voor de prestaties die je geleverd hebt. Deze worden apart gefactureerd aan de freelancer en worden verrekend in het bedrag die CareSquare moet overmaken voor de geleverde prestaties. Lees meer over servicekosten.

Zorgorganisaties

Per week zal er een factuur aangemaakt worden op basis van de gevalideerde prestaties van de verschillende freelancers die in je organisatie aan de slag geweest zijn. Er is een duidelijk overzicht van de verschillende freelancers die gewerkt hebben, tarieven en eventuele toeslagen en servicekosten. Lees meer over servicekosten.

 

💡 Voer je een project uit via CareSquare? Raadpleeg dan de opdrachtovereenkomst voor eventuele afwijkingen of bijkomende afspraken rond facturatie en betalingen.