Prestatielogboek

Het prestatielogboek helpt je overzicht bewaren op welke prestaties die recent bij of door jou uitgevoerd werden en die binnenkort gefactureerd worden.

Het prestatielogboek vind je onder de tab "Administratie".

Wekelijkse cyclus

Prestaties die uitgevoerd werden verschijnen in het prestatielogboek. Tenzij er één van de partijen het initiatief neemt om een wijziging te vragen, worden de prestaties op het eind van de daaropvolgende week automatisch gefactureerd. Lees meer over facturatie

Werden de prestaties niet of anders uitgevoerd kan je een wijziging vragen via het platform. De tegenpartij dient akkoord te gaan met de wijziging. Zolang de tegenpartij je gevraagde wijziging niet accepteert, kunnen de prestaties niet gefactureerd worden. Indien beide partijen niet tot een akkoord komen, kunnen wij als bemiddelaar optreden. 

Wanneer er nieuwe prestaties in het prestatielogboek verschijnen, word je op gepaste wijze op de hoogte gebracht.