Servicekosten

We brengen servicekosten in rekening nadat er prestaties geleverd werden. Servicekosten worden gedeeld onder de gebruikers.

Servicekosten voor de freelancer

Bij het aanvragen of accepteren van een opdracht worden de servicekosten weergegeven die in rekening gebracht zullen worden als de opdracht wordt uitgevoerd. Deze liggen doorgaans rond de 6% van het bedrag die de freelancer zal verdienen aan de opdracht en wordt gebaseerd op het gekozen uurtarief van de freelancer. Wordt de opdracht niet of deels uitgevoerd dan wordt er minder of niets in rekening gebracht. 

De servicekosten zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen dus per opdracht hoger of lager uitvallen. 

De freelancer ontvangt een factuur voor de servicekosten die in rekening worden gebracht. Het bedrag van de servicekosten zal in mindering worden gebracht van de betaling die CareSquare aan de freelancer voor het uitvoeren van de opdracht verschuldigd is. 

Het bedrag van de servicekosten is inclusief btw.

De servicekosten voor de opdrachtgever

Bij het bevestigen van een aanvraag of het voorstellen van een opdracht aan een freelancer worden de servicekosten weergegeven die in rekening gebracht zullen worden als de opdracht wordt uitgevoerd. Deze liggen doorgaans rond de 12% van het factuurbedrag en wordt gebaseerd op het gekozen uurtarief van de freelancer.

De servicekosten zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen dus per opdracht hoger of lager uitvallen. 

De servicekosten zijn vrijgesteld van btw (Art. 44 van btw-wetboek) en worden op dezelfde factuur als de prestaties in rekening gebracht.