Worden zelfstandig verpleegkundigen btw-plichtig in 2022?

btw vrijstellingen zelfstandig verpleegkundigen

In 2022 worden sommige medici en paramedici btw-plichtig. Maar zijn deze wijzigingen ook van toepassing op zelfstandig verpleegkundigen?

Deze zomer werd artikel 44 van het btw-wetboek, die bepaalde btw-vrijstellingen binnen de medische sector bepaalt, aangepast. Vanaf 1 januari 2022 treden de wijzigingen in werking. De wijzigingen zorgen ervoor dat enkel nog therapeutische behandelingen onder de btw-vrijstelling vallen.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2022

Kort samengevat heeft de Belgische wetgever Artikel 44 §1 van het btw-wetboek zo aangepast dat de btw-vrijstelling enkel nog van toepassing kan zijn op volgende beroepen:

 • de artsen, tandartsen en apothekers;
 • de kinesisten;
 • de verpleegkundigen;
 • de vroedvrouwen;
 • de hulpverlener-ambulanciers;
 • de klinische psychologen en orthopedagogen;
 • de paramedische beroepen vermeld in KB van 2 juli 2009: apothekersassistentie; audiologie; bandage, orthese en prothese; diëtetiek, ergotherapie, medische laboratoriumtechnologie, logopedie; oogzorg, podologie, medische beeldvorming; vervoer van patiënten (met uitsluiting van het dringende personenvervoer na een oproep via het eenvormig oproepstelsel), mond- en tandzorg.

Welke handelingen worden dan wel btw-plichtig?

Volgende handelingen worden voortaan uitgesloten van de btw-vrijstelling:

 • wanneer ze niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen;
 • wanneer zij wel onder de vrijgestelde handelingen vallen, doch in hoofdzaak worden verricht om aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen.

Concreet gaat het over volgende handelingen, indien ze niet louter occasioneel worden verricht:

 • de terbeschikkingstelling van een televisie of telefoon tegen betaling in de kamer van een patiënt;
 • de verkoop van dranken buiten het kader van het verstrekken van maaltijden bij een ziekenhuisverblijf;
 • de terbeschikkingstelling van een parkingplaats tegen betaling aan de patiënten, bezoekers of werknemers van het ziekenhuis;
 • kappers- of manicurediensten verricht tegen betaling voor patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis.

Concrete gevolgen

Als aandachtige lezer zal je ondertussen begrijpen dat je als zelfstandig verpleegkundige in sommige gevallen niet volledig kan genieten van de btw-vrijstelling. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt een opdracht als verpleegkundige op de dienst nefrologie in een algemeen ziekenhuis. 
  -- De btw-vrijstelling blijft van toepassing gezien je er uitsluitend therapeutische behandelingen toedient met het oog op genezing of gezondheidsproblemen. 
 • Je voert in teken van een evenement een opdracht uit waarbij je sneltesten op Covid-19 afneemt van bezoekers.
  -- Deze handeling is niet therapeutisch van aard en valt dus niet onder de btw-vrijstelling.

Conclusie

Deze wetswijziging brengt weinig veranderingen met zich mee voor de meeste zelfstandig verpleegkundigen. De wijzigingen hebben vooral invloed op de 'randactiviteiten' binnen de zorgsector, zoals bv. de cafetaria's, kapper of manicure die verbonden waren aan rust- en ziekenhuizen en voorheen dus meegenoten van de btw-vrijstelling.

Toch moet er de nodige aandacht blijven dat je als zelfstandig verpleegkundige enkel opdrachten uitvoert die uitsluitend therapeutisch van aard zijn. Indien hier occasioneel van afgeweken wordt, kan de fiscus dit mogelijks uitzonderlijk door de vingers zien, maar indien dit met zekere regelmaat voorkomt, is de kans reëel dat je gemengd of zelfs volledig btw-plichtig wordt.

Bron: Practicali.be