Langdurige samenwerkingen met zelfstandig verpleegkundigen blijven mogelijk: alternatief voor projectstaffing?

projectstaffing projectsourcing zorgsector

Sinds 1 januari 2023 is het voor de Vlaamse woonzorgcentra niet langer mogelijk om projectstaffers te financieren met de basistegemoetkoming zorg.

Of dit nieuw beleid de zorgsector op lange termijn ten goede zal komen of zich hiermee in de voet zal schieten zoals CEO Ann Cattelain van Federgon het verwoord, laten we in het midden. Op korte termijn zorgt het bij woonzorgcentra voor financiële kopzorgen want de kost van een projectstaffer komt nu uit eigen zakken.

De inzet van zelfstandig verpleegkundigen wordt door deze nieuwe maatregel nog een stuk interessanter. De flexibiliteit die met het statuut van zelfstandige gepaard gaat, kan voor vele woonzorgcentra op korte termijn een oplossing bieden.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid laat nog steeds de mogelijkheid om een samenwerking met een zelfstandig verpleegkundige te financieren. De enige voorwaarde hierbij is dat er een rechtstreekse samenwerkingsovereenkomst loopt met de zelfstandige. Dit kan dus gaan over een eenmalige dagopdracht, over een terugkerende dagopdrachten per maand tot een voltijdse samenwerking over een langere periode.

Platform met veel vrijheid

De vrijheid en flexibiliteit die de wetgever hierin voorzien heeft, benutten we dan ook op het platform van CareSquare. Opdrachtgevers kunnen gratis en ad hoc opdrachten plaatsen die aansluiten bij hun noden op dat moment, terwijl zelfstandig verpleegkundigen naar eigen wens deze opdrachten kunnen raadplegen en aanvragen.

Steeds vaker krijgen we ook van zowel woonzorgcentra als zelfstandig verpleegkundigen de vraag om op zoek te gaan naar dergelijke samenwerkingen “op maat”. Bv: het woonzorgcentra wil zich slechts engageren tot een samenwerking per maand en de vrijheid hebben om maandelijks te beoordelen of deze nog opportuun is. Of ook omgekeerd: zelfstandig verpleegkundigen zoeken slechts een halftijdse opdracht, waarbij het uurrooster aan het begin van de maand in onderling overleg opgesteld wordt.

Op die manier ondersteunen we de zorgsector door zelfstandig verpleegkundigen (en zorgkundigen) samen te brengen met woonzorgcentra, elk binnen de eigen voorkeuren en wensen.

Registreer als zorginstelling of zelfstandige