Hoeveel verdient een freelance verpleegkundige?

hoeveel verdienen freelance verpleegkundigen

Loontrekkende of zelfstandig? Er is een merkbaar verschil in het uurloon tussen de beide. Het is echter niet eenvoudig om een eerlijke vergelijking te maken. Wij leggen de lonen van 2022 naast elkaar, maar houden ook rekening met andere factoren die invloed hebben op wat er uiteindelijk overblijft.

Voor alle berekeningen nemen we als voorbeeldsituatie een verpleegkundige met een bachelor diploma, zonder specialisaties en geen rekening houdende met eventuele toeslagen zoals weekend- of nachtwerk. We houden geen rekening met eventuele personen ten laste.

Uurloon

Vind hieronder een vergelijking van de bruto uurlonen van zelfstandige en loontrekkende verpleegkundigen met een bachelordiploma.

Werknemer Freelancer
Min Max Min Max
€ 17    € 27 € 30 € 55

Gebaseerd op IFIC-barema's (loontrekkend) en eigen gegevens (freelancers). De minima en maxima worden bepaald door anciënniteit.

Bruto verdienen freelancers dus een heel stuk meer dan loontrekkende. Vaak meer dan het dubbele zelfs. Maar dit is een simplistische vergelijking. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op wat er overblijft van de brutobedrag, waaronder belastingen.

Welke factoren hebben invloed?

Loontrekkende

Voor je als werknemer je brutoloon uitgekeerd krijgt, heeft je werkgever al een deel belastingen op je loon betaald. Ook op dat brutoloon worden er bij jou nog eens belastingen afgehouden, waaronder patronale bijdragen (RSZ) en de bedrijfsvoorheffing. Dit laatste kan verschillend zijn van werkgever tot werkgever en is een voorafbetaling aan je persoonsbelastingen. Ligt de bedrijfsvoorheffing hoog dan wordt je nettoloon minder, maar zal dit een positief effect hebben bij je jaarlijkse persoonsbelasting.

Na het toepassen van de belastingen zal het netto uurloon zich tussen € 11,40 en € 18,10 bevinden.

Deze bedragen kunnen nog wat verschillen, bijvoorbeeld wanneer je bij je werkgever geniet van Voordelen Alle Aard (VAA) zoals een gsm-toestel, auto,... Daarnaast geniet je als werknemer ook van verschillende verzekeringen zoals een arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering,...

Freelancer

Zoals gezegd heeft een werkgever diverse kosten vóór men tot je brutoloon komt. Als freelance / zelfstandig verpleegkundige betaal jij grotendeels zelf deze belastingen. We denken dan aan de sociale bijdragen en eventuele vennootschapsbelastingen

Naast deze belastingen zijn er nog andere zaken waarin je als zelfstandige moet voorzien zoals een aanvullend pensioen en eventuele verzekeringen. Hoeveel je wil sparen voor je pensioen of welke verzekeringen je wenst te nemen, heeft invloed op wat er van je inkomsten overblijft.

Na berekening van deze belastingen en vaste kosten kunnen we stellen dat er gemiddeld 50% van je bruto inkomsten overblijft. Dit zorgt dat het netto uurloon van een freelancer zich in normale omstandigheden tussen € 15 en € 30 bevindt. 

Wat bedoelen we met normale omstandigheden? Dit betekent dat we rekening houden met normale kosten verbonden aan je onderneming. Kies je bv. om met je onderneming een nieuwe luxe-auto aan te kopen of dagelijks op restaurant te eten, dan zal dit een groot effect hebben en zullen deze bedragen afwijken.

"Freelance verpleegkundigen houden netto meer over"

Als freelance verpleegkundige verdien je dus minstens 30% meer dan je collega's in loonverband. Mooi meegenomen, zeker als je weet dat je ook meer vrijheid hebt door zelf je werktijden te plannen.

Maar het freelance werk is ook niet voor iedereen weggelegd. Je moet beschikken over een flexibele ingesteldheid en kunnen omgaan met de onzekerheid dat je na je huidige opdracht mogelijks nog geen nieuwe opdracht hebt. Als zelfstandige heb je ook nog heel wat administratieve taken (zoals je boekhouding) na je werktijden. 

CareSquare heeft een actueel aanbod aan openstaande opdrachten en staat in voor contracten, prestatiestaten en facturatie. Zo is de kans klein dat je zonder opdracht valt en nemen wij bijna alle administratieve taken over.

Zin om als freelancer aan de slag te gaan? Neem contact met ons op via

Messenger    of     E-mail