Facturatie & Betalingen

CareSquare hanteert een systeem van self-billing waarbij CareSquare als klant de factuur opmaakt in naam en voor rekening van de Freelancer.

  • Per kalendermaand zal er voor elke zorgorganisatie waar je gewerkt hebt een factuur aangemaakt worden op basis van je gevalideerde prestaties. 
  • De factuurdatum zal steeds de datum van de laatste kalenderdag zijn van de maand waarin je gewerkt hebt.
  • De vervaldatum van de factuur zal de laatste kalenderdag zijn van de maand die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt. Dit is dan ook de datum waarop wij de betaling van je factuur zullen uitvoeren.

Je facturatiegegevens kan je steeds wijzigen onder Accounts - Facturatiegegevens. Dit heeft enkel effect op toekomstige facturen. Controleer dus zeker of je gegevens nog steeds actueel zijn.

Voer je een project uit via CareSquare? Raadpleeg dan de opdrachtovereenkomst voor eventuele afwijkingen of bijkomende afspraken rond facturatie en betalingen.

Afhankelijk van je bankinstelling kan het voorkomen dat het bedrag enkele dagen later pas op je bankrekening gestort wordt. CareSquare garandeert de betaling op de vervaldag uit te voeren maar kan niet garanderen dat de betaling op dezelfde dag overgemaakt zal worden.